Å behandle hele mennesket.

Et av grunnprinsippene i naturmedisin er helhetsprinsippet. Dette er tanken om at den menneskelige organismen fungerer som en helhet, og at enkeltsymptomer ikke kan ses på som isolerte fenomener.

Denne holdningen til mennesket avspeiler seg i måten soneterapien jobber etter. Selv om du kommer for en bestemt plage, behandles helheten ved å stimulere sonene på begge føtter. Impulsene som da gis, stimulerer kroppen til selvhelbredelse. Signalene går fra det respektive organ via sentralnervesystemet til det vegetative senteret i hjernen. Her blir impulsene tolket, og du får enten en stimulerende eller dempende effekt, alt etter hva som er galt i kroppen.


Grunnet korona er venterommet ikke tilgjengelig. Du venter utenfor til jeg er klar

Faste rutiner for å unngå smitte får du informasjon om ved oppmøte.

Dersom du er usikker på om du kan få behandling tar du kontakt, så finner vi ut av det.


Kontakt

www.torilds-fotsoneterapi.no
Jærvegen 476
KLEPPE
4352

97 18 99 42

© 2014 Alle rettigheter reservert.